FAQs Complain Problems

समाचार

स्वत: प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
०१.१५ आ.व. २०७९।०८० को तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन २०७९।०८० Friday, April 28, 2023 - 12:32 PDF icon ०१.१५ आ.व. २०७९।०८० को तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन.pdf
१०.१५ आ.व. २०७९।०८०को अर्धवार्षिक स्वत प्रकाशन २०७९।०८० Sunday, January 29, 2023 - 13:11 PDF icon १०.१५ अर्धवार्षिक स्वत प्रकाशन.pdf
०५.२१ सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा भित्र रहेका विद्यालयहरुको विवरण २०७९।०८० Thursday, September 8, 2022 - 11:08 PDF icon ०५.२१ सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा भित्र रहेका विद्यालयहरुको विवरण.pdf
०५.०४ आ.व. २०७८।०७९ को कार्यप्रगती समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रस्तुत भएको प्रगती प्रतिवेदन २०७९।०८० Sunday, August 21, 2022 - 21:36 PDF icon ०५.०४ आ.व. २०७८।०७९ को कार्यप्रगती समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाईको प्रगती प्रतिवेदन.pdf
०४. २९ आ.व. २०७८।०७९ को खर्चको फाटवारी २०७९।०८० Thursday, August 18, 2022 - 12:58 PDF icon ०४. २९ आ.व. २०७८।०७९ को खर्चको फाटवारी.pdf
०४.१२ बार्षिक प्रगति समीक्षा २०७९।०८० Thursday, August 18, 2022 - 12:53 PDF icon ०४.१२ बार्षिक प्रगति समीक्षा.pdf
०४.०१ आ.व. २०७८।०७९ मा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण २०७९।०८० Sunday, July 17, 2022 - 15:36 PDF icon ०४.०१ आ.व. २०७८।०७९ मा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण.pdf