FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर प्रहरी आवेदन फारम ७९/८० 02/06/2023 - 13:09 PDF icon १०.२२ नगर प्रहरी आवेदन फारम.pdf
सहायक कम्प्युटर अपरेटरको पाठ्यक्रम ७९/८० 12/04/2022 - 12:52 PDF icon सहायक कम्प्युटर अपरेटरको पाठ्यक्रम.pdf
भ्रमण आदेश तथा बिलहरुको नामुना फारम ७६/७७ 09/27/2019 - 11:53 PDF icon भ्रमण आदेश नमुना फारम.pdf, PDF icon भ्रमण बिल नमुना फारम.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बेरोजगार निवेदन फारम ७५/७६ 03/21/2019 - 14:15 PDF icon बेरोजगार दर्ताको लागि निवेदन फारम.pdf
लोक सेवा आयोगको दरखास्त नमुना फारम ७५/७६ 12/03/2018 - 10:37 PDF icon लोक सेवा आयोगको दरखास्त फारम नमुना.pdf
सम्पति विवरण नमुना फाराम ७५/७६ 08/19/2018 - 10:59 PDF icon सम्पति विवरण नमुना फाराम
बैंक खाता संचालनको लागि नमुना फारम ७४/७५ 07/10/2018 - 13:22 PDF icon बैंक खाता संचालनको लागि नमुना.pdf