FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०२.१८ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 06/01/2022 - 14:50 PDF icon ०२.१८ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०२.११ पुन विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 05/25/2022 - 13:59 PDF icon ०२.११ पुन विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०१.०९ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 04/22/2022 - 10:59 PDF icon ०१.०९ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

१२.१६ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 03/30/2022 - 16:00 PDF icon १२.१६ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

११.२३ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 03/07/2022 - 13:37 PDF icon ११.२३ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!.pdf

११.१२ विद्युतीय बोलपत्र निश्कासन सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 02/25/2022 - 11:37 PDF icon ११.१२ विद्युतीय बोलपत्र निश्कासन सम्बन्धी सूचना!.pdf

११.१० विद्युती‍य बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 02/24/2022 - 18:21 PDF icon ११.१० विद्युती‍य बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

०८.०९ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 11/25/2021 - 09:20 PDF icon ०८.०९ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०७.३० गै.स.स. झोलुंगे पुल कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना!

७८/७९ 11/16/2021 - 17:50 PDF icon ०७.३० गै.स.स. झोलुंगे पुल कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना!.pdf

०५.२३ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 09/12/2021 - 16:01 PDF icon ०५.२३ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

Pages