FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०२.१४ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 05/28/2021 - 08:00 PDF icon ०२.१३ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०२.०५ बोलपत्र निश्कासन गरिएको बारे सूचना!

७७/७८ 05/19/2021 - 18:01 PDF icon ०२.०५ बोलपत्र निश्कासन गरिएको बारे सूचना!.pdf

०१.१५ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 04/28/2021 - 12:32 PDF icon ०१.१५ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०१.१४ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 04/27/2021 - 07:59 PDF icon ०१.१४ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

१२.२७ शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी पुन:प्रकाशित सूचना!

७७/७८ 04/11/2021 - 10:22 PDF icon १२.२७ शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना!.pdf

१२.२० विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 04/03/2021 - 10:58 PDF icon १२.२० विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

१२.२० प्रारम्भिक वातावरणीया परिक्षण IEE अध्ययन कार्य गर्नेबारे ७ दिने सार्वजनिक सूचना!

७७/७८ 04/03/2021 - 10:56 PDF icon १२.२० प्रारम्भिक वातावरणीया परिक्षण IEE अध्ययन कार्य गर्नेबारे ७ दिने सार्वजनिक सूचना!.pdf

१२.०६ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 03/19/2021 - 07:30 PDF icon १२.०६ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

१२.०६ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सुचना!

७७/७८ 03/19/2021 - 07:29 PDF icon १२.०६ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सुचना!.pdf

११.२६ दरभाउपत्र खोलिएको सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 03/10/2021 - 10:56 PDF icon ११.२६ दरभाउपत्र खोलिएको सम्बन्धी सूचना!.pdf

Pages