FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०८.२६ विद्युतिय वोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

२०८०।०८१ 12/12/2023 - 10:33 PDF icon ०८.२६ विद्युतिय वोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

०८.२५ ठेक्‍का आशय सम्बन्धी सूचना ।

२०८०।०८१ 12/11/2023 - 17:10 PDF icon ०८.२५ आशय पत्र.pdf

०८.११ आन्तरीक आए (नदीजन्य पदार्थ) संकलनमा ठेक्‍का लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

२०८०।०८१ 11/27/2023 - 07:22 PDF icon ०८.११ आन्तरीक आए (नदीजन्य पदार्थ) संकलनमा ठेक्‍का लगाउने सम्बन्धी सूचना ।.pdf

०७.२३ आन्तरिक आय (नदीजन्य पदार्थ) संकलनमा ठेक्‍का लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

२०८०।०८१ 11/09/2023 - 15:55 PDF icon आन्तरिक आय.pdf

०७.०२ ठेक्‍का आशय सम्बन्धी सूचना ।

२०८०।०८१ 10/19/2023 - 16:25 PDF icon ठेक्का आशयको सूचना.pdf

०२.०१ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

२०७९।०८० 05/15/2023 - 15:19 PDF icon ०२.०१ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०१.२७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

२०७९।०८० 05/10/2023 - 17:36 PDF icon ०१.२७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०१.२२ विद्युतीय वोलपत्रको खोलिएको सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 05/05/2023 - 19:58 PDF icon ०१.२२ विद्युतीय वोलपत्रको खोलिएको सम्बन्धी सूचना!.pdf

०६.२३ बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको सूचना!

२०७९।०८० 10/10/2022 - 12:55 PDF icon ०६.२३ बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको सूचना!.pdf

०६.०७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

२०७९।०८० 09/22/2022 - 07:54 PDF icon ०६.०७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

Pages