FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदिजन्य पदार्थ स्लेट ढुंगा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा आदि उत्खनन्संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना!

७५/७६ 01/08/2019 - 17:28 PDF icon नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्संकलन गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना!.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र E-Tender स्वीकृत गर्ने आसयको ७ दिने सूचना!

७५/७६ 01/08/2019 - 17:10 PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र E-Tender स्वीकृत गर्ने आसयको ७ दिने सूचना.pdf

औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रिहरु खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी दभाउ पत्र आह्वानको सूचना!

७५/७६ 01/08/2019 - 13:47 PDF icon औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रिहरु खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी दभाउ पत्र आह्वानको सूचना.pdf

सवारी साधन (Double Cab Pickup) खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना!

७५/७६ 11/07/2018 - 07:58 PDF icon पिकअप खरिद सम्बन्धि सूचना 01.pdf, PDF icon पिकअप खरिद सम्बन्धि सूचना 02.pdf

व्याक हो लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना!

७५/७६ 10/01/2018 - 13:52 PDF icon व्याक हो लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना!.pdf, PDF icon व्याक हो लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf, PDF icon व्याक हो लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ०१.pdf, PDF icon व्याक हो लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ०२.pdf, PDF icon व्याक हो लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ०३.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको स्तगित गरिएको सूचना! (ढुंगा गिट्टी)

७५/७६ 08/29/2018 - 14:45 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना स्तगित गरिएको सूचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बंधी सूचना (ढुंगा गिट्टी)

७५/७६ 08/16/2018 - 11:02 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बंधी सूचना (ढुंगा गिट्टी).pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बंधी सूचना (कवाडी)

७५/७६ 08/10/2018 - 19:38 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बंधी सूचना (कवाडी).pdf

Pages