FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ असार

सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको असार महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण
जम्न दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई-सराई सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता संख्या कैफियत
महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा दर्ता संख्या गएको संख्या आएको संख्या
५३ ६६ ११९ १९ २६ २१ -

लेखनाथ न्यौपाने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: