FAQs Complain Problems

समाचार

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७६ असार, श्रवण, भाद्र असोज, कार्तिक, मङ्सिर ७६/७७ 12/27/2019 - 12:30 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७६ असार, श्रवण, भाद्र असोज, कार्तिक, मङ्सिर.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७६ जेष्ठ ७५/७६ 06/25/2019 - 14:09 PDF icon ०२ जेष्ठको घटना दर्ता विवरण.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७६ बैशाख ७५/७६ 05/24/2019 - 14:20 PDF icon ०१ बैशाखको घटना दर्ता विवरण.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ चैत्र ७५/७६ 04/22/2019 - 12:36 PDF icon 1२ चैत्रको घटना दर्ता विवरण.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ फाल्गुण ७५/७६ 04/21/2019 - 14:43 PDF icon ११ फाल्गुणको घटना दर्ता विवरण.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ माघ ७५/७६ 02/22/2019 - 12:50 PDF icon १० माघको घटना दर्ता विवरण.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ पौष ७५/७६ 01/25/2019 - 09:47 PDF icon ०९ पौषको घटना दर्ता विवरण.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ मङ्सिर ७५/७६ 12/25/2018 - 16:41 PDF icon ०८ मङ्सिरको घटना दर्ता विवरण.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ कार्तिक ७५/७६ 11/26/2018 - 18:53 PDF icon कार्तिकको घटना दर्ता विवरण.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ असोज ७५/७६ 11/01/2018 - 11:13 PDF icon असोजको घटना दर्ता विवरण.pdf

Pages