FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 10/14/2022 - 13:36 PDF icon २०७९.०६.१४ करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको फुसको छाना विस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 13:51 PDF icon २०७९.०३.०६ फुसको छाना विस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 16:46 PDF icon ६ २०७६.०२.१२ विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
निति तथा कार्यक्रम, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 16:39 PDF icon ५ २०७६.०३.२३ निति तथा कार्यक्रम, २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 16:39 PDF icon ४ २०७६.०३.२३ आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 16:38 PDF icon ०३ २०७६.०३.२३ विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
खेलकुद संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 16:38 PDF icon ०२ २०७६.०२.१२ खेलकुद संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
कृषि हाट बजार व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 16:37 PDF icon ०१ २०७६.०२.१२ कृषि हाट बजार व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
निति तथा कार्यक्रम, २०७५ ७५/७६ 06/08/2022 - 15:14 PDF icon १९ २०७५.०३.२४ निति तथा कार्यक्रम, २०७५.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/06/2022 - 14:58 PDF icon १८ २०७५.०१.१३ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages