FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० २०८०।०८१ 02/07/2024 - 16:09 PDF icon २०८०.१०.२२सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८०.pdf
अपाङ्गता संरक्षण कोष परिचालन कार्यविधि,२०८० २०८०।०८१ 02/07/2024 - 10:17 PDF icon २०८०.१०.२२अपाङ्गता संरक्षण कोष परिचालन कार्यविधि,२०८०.pdf
स्थानिय स्वास्थ्य ऐन, २०८० २०८०।०८१ 01/30/2024 - 12:22 PDF icon स्वास्थ्य एंन २०८०.pdf
२०८०.०७.२३सुनिलस्मृति गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० २०८०।०८१ 11/08/2023 - 16:06 PDF icon सुनिलस्मृति गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages