FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

११.२८ आ.व. २०७७.०७८ सातौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 03/15/2021 - 15:12 PDF icon ११.२८ आ.व. २०७७.०७८ सातौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

१०.२१ आ.व. २०७७.०७८ छैठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 02/05/2021 - 10:55 PDF icon १०.२१ आ.व. २०७७.०७८ छैठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०९.२७ आ.व. २०७७.०७८ पाँचौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/13/2021 - 00:38 PDF icon ०९.२७ पाँचौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०८.१२ आ.व. २०७७.०७८ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 12/01/2020 - 14:46 PDF icon ०८.१२ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०६.०९ गाउँ शिक्षा समितिको पहिलो वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 09/26/2020 - 07:12 PDF icon ०६.०९ गाउँ शिक्षा समितिको पहिलो वैठकका निर्णयहरु.pdf

०६.०५ आ.व. २०७७.०७८ को तेश्रो कार्यालय वैठकको निर्णय

७७/७८ 09/22/2020 - 10:46 PDF icon ०६.०५ आ.व. २०७७.०७८ को तेश्रो कार्यालय वैठकको निर्णय.pdf

०६.०४ आ.व. २०७७.०७८ तेश्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 09/20/2020 - 15:30 PDF icon ०६.०४ आ.व. २०७७.०७८ को तेश्रो गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

०५.२१ आ.व. २०७७.०७८ दोश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 09/07/2020 - 11:23 PDF icon ०५.२१ दोश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०५.२० सुनिलस्मृति गाउँपालिका र प्युठान नगरपालिकाका प्रमुख विच कोभीड-१९ बारे बसेको बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 09/07/2020 - 11:20 PDF icon ०५.२० प्युठान नगरपालिकाका प्रमुख विच कोभीड-१९ बारे बसेको बैठकको निर्णयहरु.pdf

०५.१३ विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको वैठकको निर्णय

७७/७८ 08/31/2020 - 10:57 PDF icon ०५.१३ विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको वैठकको निर्णय.pdf

Pages