FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०६.०४ आ.व. २०७७.०७८ तेश्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 09/20/2020 - 15:30 PDF icon ०६.०४ आ.व. २०७७.०७८ को तेश्रो गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

०५.२१ आ.व. २०७७.०७८ दोश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 09/07/2020 - 11:23 PDF icon ०५.२१ दोश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०५.२० सुनिलस्मृति गाउँपालिका र प्युठान नगरपालिकाका प्रमुख विच कोभीड-१९ बारे बसेको बैठकको निर्णयहरु

२०७७।०७८ 09/07/2020 - 11:20 PDF icon ०५.२० प्युठान नगरपालिकाका प्रमुख विच कोभीड-१९ बारे बसेको बैठकको निर्णयहरु.pdf

०५.१३ विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको वैठकको निर्णय

२०७७।०७८ 08/31/2020 - 10:57 PDF icon ०५.१३ विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको वैठकको निर्णय.pdf

०५.११ स्वर्गद्वारी नगरपालिका प्रमुख सँगको वैठक

२०७७।०७८ 08/28/2020 - 14:45 PDF icon ०५.११ स्वर्गद्वारी नगरपालिका प्रमुख सँगको वैठक.pdf

०५.०३ अध्यक्ष ज्यु संग नियमित कार्यालय बैठकको निर्णय

२०७७।०७८ 08/19/2020 - 12:34 PDF icon ०५.०३ अध्यक्ष ज्यु संग नियमित कार्यालय बैठकको निर्णय.pdf

०४.२७ मासिक कार्यालयको बैठक निर्णय

२०७७।०७८ 08/18/2020 - 12:01 PDF icon ०४.२७ मासिक कार्यालयको बैठक निर्णय.pdf

०४.३१ आ.व. २०७७.०७८ पहिलो कार्यपालिकाको दोश्रो वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 08/18/2020 - 11:52 PDF icon ०४.३१ आ.व. २०७७.०७८ पहिलो कार्यपालिकाको दोश्रो वैठक.pdf

०४.३० आ.व. २०७७.०७८ पहिलो कार्यपालिका पहिलो वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 08/18/2020 - 11:51 PDF icon ०४.३० आ.व. २०७७.०७८ पहिलो कार्यपालिका पहिलो वैठक.pdf

Pages