FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०२.१८ आ.व. २०७७.०७८ एघारौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 06/01/2021 - 15:46 PDF icon ०२.१८ आ.व. २०७७.०७८ एघारौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०१.२४ आ.व. २०७७.०७८ दशौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 05/10/2021 - 19:49 PDF icon ०१.२४ आ.व. २०७७.०७८ दशौं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०१.१२ आ.व. २०७७.०७८ नवौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 05/10/2021 - 11:46 PDF icon ०१.१२ आ.व. २०७७.०७८ नवौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

१२.२९ आ.व. २०७७.०७८ आठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 04/13/2021 - 12:22 PDF icon १२.२९ आ.व. २०७७.०७८ आठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

११.२८ आ.व. २०७७.०७८ सातौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 03/15/2021 - 15:12 PDF icon ११.२८ आ.व. २०७७.०७८ सातौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

१०.२१ आ.व. २०७७.०७८ छैठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 02/05/2021 - 10:55 PDF icon १०.२१ आ.व. २०७७.०७८ छैठौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०९.२७ आ.व. २०७७.०७८ पाँचौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 01/13/2021 - 00:38 PDF icon ०९.२७ पाँचौ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०८.१२ आ.व. २०७७.०७८ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 12/01/2020 - 14:46 PDF icon ०८.१२ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०६.०९ गाउँ शिक्षा समितिको पहिलो वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 09/26/2020 - 07:12 PDF icon ०६.०९ गाउँ शिक्षा समितिको पहिलो वैठकका निर्णयहरु.pdf

०६.०५ आ.व. २०७७.०७८ को तेश्रो कार्यालय वैठकको निर्णय

२०७७।०७८ 09/22/2020 - 10:46 PDF icon ०६.०५ आ.व. २०७७.०७८ को तेश्रो कार्यालय वैठकको निर्णय.pdf

Pages