FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०३.०५ आ.व. २०७८.०७९ को नवौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७८।०७९ 06/20/2022 - 07:30 PDF icon २०७९.०३.०५ आ.व. २०७८.०७९ को नवौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०२.२० आ.व. २०७८.०७९ को आठौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७८।०७९ 06/16/2022 - 11:17 PDF icon २०७९.०२.२० आ.व. २०७८.०७९ को आठौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०१.०७ आ.व. २०७८.०७९ सातौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७८।०७९ 05/24/2022 - 14:35 PDF icon २०७९.०१.०७ आ.व. २०७८.०७९ को सातौ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

११.२८ आ.व. २०७८.०७९ छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७८।०७९ 05/24/2022 - 14:33 PDF icon २०७८.११.२८ आ.व. २०७८.०७९ को छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

११.१५ आ.व. २०७८.०७९ पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

२०७८।०७९ 03/01/2022 - 03:51 PDF icon ११.१५ आ.व. २०७८.०७९ पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

१०.१६ आ.व. २०७८.०७९ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७८।०७९ 01/31/2022 - 12:14 PDF icon १०.१६ आ.व. २०७८.०७९ चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०९.०५ आ.व. २०७८.०७९ तेश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७८।०७९ 12/26/2021 - 13:50 PDF icon २०७८.०९.०५ आ.व. २०७८.०७९ को तेश्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०८.०१ आ.व. २०७८.०७९ दोश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७८।०७९ 11/21/2021 - 19:14 PDF icon ०८.०१ आ.व. २०७८.०७९ दोश्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०७.०७ आ.व. २०७८.०७९ प्रथम कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७८।०७९ 10/25/2021 - 11:56 PDF icon ०७.०७ आ.व. २०७८.०७९ प्रथम कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

०२.२६ आ.व. २०७७.०७८ बाह्रौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

२०७७।०७८ 06/10/2021 - 12:57 PDF icon ०२.२६ आ.व. २०७७.०७८ बाह्रौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf

Pages