FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थ उत्नखनन्/संकलन सम्नाबन्धी सूचना!

७६/७७ 08/19/2019 - 12:26 PDF icon ०५.०१ नदीजन्य पदार्थ सूचना.pdf

ब्याकहो लोडर खरिद सम्बन्धी सूचना!

७६/७७ 08/19/2019 - 12:14 PDF icon ०५.०१ ब्याकहो लोडर सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना!

७५/७६ 05/10/2019 - 06:23 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७५/७६ 04/04/2019 - 14:25 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

सूचना सच्याइएको बारे सुचना!

७५/७६ 03/31/2019 - 18:24 PDF icon सूचना सच्याइएको बारे सुचना.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना!

७५/७६ 03/31/2019 - 09:27 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना.pdf

जस्तापाता खरिद सम्बन्धी बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना!

७५/७६ 02/27/2019 - 18:22 PDF icon जस्तापाता खरिद सम्बन्धी बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना.pdf

मोटरबाटो योजनाहरुको दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७५/७६ 02/22/2019 - 00:40 PDF icon मोटरबाटो योजनाहरुको दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

काट्ने क्वालिगाउँ मोटरबाटो निर्माणको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७५/७६ 02/22/2019 - 00:35 PDF icon काट्ने क्वालिगाउँ मोटरबाटो निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सूचना.pdf

व्यक हो लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावहरु रद्द गरिएको सूचना!

७५/७६ 01/25/2019 - 12:19 PDF icon व्यक हो लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावहरु रद्द गरिएको सूचना.pdf

Pages