FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

गाउँपालिका वृत्तचित्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१२.०६ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सुचना!

७७/७८ 03/19/2021 - 07:29 PDF icon १२.०६ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सुचना!.pdf

११.२६ दरभाउपत्र खोलिएको सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 03/10/2021 - 10:56 PDF icon ११.२६ दरभाउपत्र खोलिएको सम्बन्धी सूचना!.pdf

११.१७ सूचना सच्याइएको बारे सूचना!

७७/७८ 03/02/2021 - 13:05 PDF icon ११.१७ सूचना सच्याइएको बारे सूचना!.pdf

११.१७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 03/01/2021 - 18:23 PDF icon ११.१७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

१०.०९ आशयपत्र सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 01/22/2021 - 10:30 PDF icon १०.०९ आशयपत्र सम्बन्धी सूचना.pdf

०९.२७ बिद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 01/12/2021 - 08:17 PDF icon ०९.२७ बिद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

०८.२३ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 12/08/2020 - 07:47 PDF icon ०८.२३ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०५.१८ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना!

७७/७८ 09/03/2020 - 12:54 PDF icon ०५.१८ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना!

७६/७७ 01/03/2020 - 09:28 PDF icon ०९.१६ सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना!

७६/७७ 12/09/2019 - 10:45 PDF icon ०८.२३ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना.pdf

Pages