FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

गाउँपालिका वृत्तचित्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०५.२३ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 09/12/2021 - 16:01 PDF icon ०५.२३ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०५.२२ नदिजन्य पदार्थ स्लेट ढुंगा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा आदि उत्खनन्संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७८/७९ 09/07/2021 - 10:59 PDF icon ०५.२२ सूचना.pdf

०२.१४ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 05/28/2021 - 08:00 PDF icon ०२.१३ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०२.०५ बोलपत्र निश्कासन गरिएको बारे सूचना!

७७/७८ 05/19/2021 - 18:01 PDF icon ०२.०५ बोलपत्र निश्कासन गरिएको बारे सूचना!.pdf

०१.१५ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 04/28/2021 - 12:32 PDF icon ०१.१५ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०१.१४ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 04/27/2021 - 07:59 PDF icon ०१.१४ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

१२.२७ शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी पुन:प्रकाशित सूचना!

७७/७८ 04/11/2021 - 10:22 PDF icon १२.२७ शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना!.pdf

१२.२० विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 04/03/2021 - 10:58 PDF icon १२.२० विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

१२.२० प्रारम्भिक वातावरणीया परिक्षण IEE अध्ययन कार्य गर्नेबारे ७ दिने सार्वजनिक सूचना!

७७/७८ 04/03/2021 - 10:56 PDF icon १२.२० प्रारम्भिक वातावरणीया परिक्षण IEE अध्ययन कार्य गर्नेबारे ७ दिने सार्वजनिक सूचना!.pdf

१२.०६ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 03/19/2021 - 07:30 PDF icon १२.०६ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

Pages