FAQs Complain Problems

१२.०१ गाउँपालिका तथा सम्पूर्ण वडाबाट अनलाइन एकीकृत कर तथा व्यवसाय दर्ता प्रणाली लागु